Dyslexie en een brede begeleiding (BBD mei 2013)

Terry van Beek beschrijft in haar artikel dat de problemen rondom dyslexie veel verder reiken dan alleen leesproblemen.