Een alternatieve benadering voor het opstellen van het ontwikkelingsperspectief in het reguliere basisonderwijs (BBD feb 2014)

Onlangs verscheen de brochure ‘Ontwikkelingsperspectief in het regulier basisonderwijs’, een instrument voor leerkrachten die het verschil willen maken’.
Hierin schetst Gerard Melis een alternatieve benadering voor het opstellen van een ontwikkelingsperspectief. In dit artikel worden de hoofdlijnen van deze benadering gepresenteerd.