Een andere kijk op toetsen (BBD nov 2008)

Frans J.G. Janssens van de Universiteit Twente en Inspectie van het Onderwijs. Schrijft over het toetsen n.a.v. de Kwaliteitsagenda PO.