Een compleet dyscalculieonderzoek (BBD mrt 2014)

Psycholoog Marisca Milikowski heeft veel onderzoek gedaan naar dyscalculie en diverse publicaties op haar naam staan, waaronder de Nederlandse Dyscalculie Screener. In dit artikel beschrijft zij op welke manier ze kinderen met mogelijke dyscalculie onderzoekt, diagnosticeert en ondersteunt en geeft zij haar visie over het ideale dyscalculieonderzoek.