Een kind met DCD hoort erbij (BBM april 2015)

De meeste kinderen hebben zin om naar school te gaan, spelen buiten en werken zelfstanding in de klas. Maar dit geldt niet voor ieder kind. Sommige kinderen worden gehinderd door motorische problemen en mogelijk is er sprake van DCD (Developmental Coordination Disorder). Een revalidatiecentrum zoals De Trappenberg kan leerlingen, ib’ers en ouders helpen.