Een kwestie van Tossen? (BBM sept 20)

Tekst: Anouk Middelkoop-van Erp

TOS of/en ASS: zo bied je passende begeleiding
Waar het gedrag van leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) op elkaar kan lijken, is een verschil van aanpak soms essentieel. Kennis over taalgedrag en waaruit dit voorkomt, biedt volgens Anouk Middelkoop-van Erp aanknopingspunten voor passende begeleiding.
Voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) is taal niet vanzelfsprekend. Beide groepen leerlingen hebben moeite met de inhoud van taal, de vorm en/of het gebruik ervan. Hierdoor overlapt de problematiek en is het soms complex TOS en ASS van elkaar te onderscheiden en de juiste begeleiding te bieden. Daarnaast kan er ook sprake zijn van TOS én ASS.