Een norm voor de basisondersteuning (Beter Begeleiden, januari 2024)

Hoe bepaal je wat de basis is? Binnen het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Almere werken ze aan een norm voor de basisondersteuning. Een interview met directeur-bestuurder Tijl Koenderink.

Interview: Mirjam de Vos