Eerst denken, dan doen: De ib’er en dubbel-bijzondere leerlingen (BBM maart 2021)

Dubbel-bijzondere leerlingen hebben zowel kenmerken van (hoog)begaafdheid als van een leer- of ontwikkelingsstoornis. Hoe onderzoek je als intern begeleider hun tegenstrijdige behoeften? Door (on)bewuste vooronderstellingen van collega’s en ouders te tackelen, labels overboord te gooien en systematisch te denken alvorens te doen. De Sterkte en Zwakte Heuristiek geeft inzicht.

Tekst: Agnes Burger-Veltmeijer