Effectieve communicatie vanuit de transactionele analyse (BBM mrt 2020)

Als begeleider heb je dagelijks met complexe situaties te maken, waarin je wordt geacht om passend in de context te reageren. Dat is niet altijd even gemakkelijk. In dit artikel geef
ik een handreiking voor effectieve communicatie vanuit de transactionele analyse (TA), gebruikmakend van het communicatiemodel van de drie ego-toestanden.