Eindtoets basisschool: terug naar het doel (BBM mrt 2019)

De eindtoets in groep 8 zorgt voor veel discussie. Logisch, want alle ouders, leerlingen en leraren hebben er op enig moment mee te maken. Machiel Karels, directeur van kennisplatform Wij-leren.nl, vindt discussie terecht, want volgens hem zijn er nogal wat problemen met de eindtoets. Aan de hand van een analyse signaleert hij tien problemen en geeft hij een oplossingsrichting aan.

Tekst: Machiel Karels