Ervaringen met het Ontwikkelingsperpectief (BBD feb 2014)

Op de Violenschool in Hilversum wordt sinds drie jaar gewerkt met ontwikkelingsperspectieven (OPP’s). Door ervaringen in de praktijk en de deelname aan de pilot van het SLO (werken met functioneringsniveaus) is het OPP al regelmatig aangepast. Sanne Daphne Buijsrogge-Ruijs beschrijft de werkwijze en ervaringen met OPP’s binnen de Violenschool.