Executieve functies en de begeleidingsaanpak (BBD feb 2014)

Hoe leerlingen hun schoolwerk plannen, organiseren en uitvoeren verschilt per leerling. Voor leraren en begeleiders is het de vraag hoe daarmee om te gaan in het onderwijs en het executief functioneren te stimuleren van de leerling, vooral als die weinig taakgericht gedrag tijdens de lessen laat zien of zijn huiswerk niet maakt.

Het Solution Focused Tuning (SFT) kan hierbij een hulpmiddel zijn.