Extern verrijkingsonderwijs en reguliere groepen: hoe verbind je twee eilandjes (BBM dec20)

Idealiter ervaren leerlingen een soepele overgang en logische samenhang tussen het aanbod in een reguliere klas en een bovenschools verrijkingsprogramma. De praktijk is helaas vaak anders. In dit artikel delen Jaap Verouden en Annelies de Muijnck (werkzaam voor de Day a Week School) tips om de samenhang te bevorderen.