Feedback, een belangrijke leerkrachtvaardigheid (BBM april 2015)

Leerkrachten in het basisonderwijs zijn in toenemende mate begeleiders van leerprocessen en sluiten zoveel mogelijk aan bij de eigen wijze van leren van de leerlingen. Daarmee wordt de betrokkenheid verhoogd en beklijft het geleerde beter. Leerkrachten willen doorgaans nog beter kunnen afstemmen op leer- en ontwikkelbehoeften van leerlingen, maar hoe doe je dat?