Folder Niet thuis geven

Jongeren die in stilte lijden hebben grote kans om thuiszitter te worden

Het veelgehoorde idee dat externaliserende gedragsproblematiek, moeilijk hanteerbaar gedrag, de hoofdoorzaak is van thuiszitten moet worden herzien, zo blijkt uit het onderzoek ‘Niet thuis geven1’, dat is uitgevoerd door onder andere Sanne Pronk en Marion van Binsbergen, respectievelijk onderzoeker bij Altra en bij het Kohnstamm Instituut. Uit dit onderzoek blijkt dat thuiszitten voor een aanzienlijk, en mogelijk groter deel is toe te schrijven aan internaliserende problemen en ernstige thuisproblematiek.

Lees hier in deze pdf meer over