Gedeelde zorg is betere zorg. De ib’er als spin in het zorgnetwerk (BBD mei 2009)

Artikel over de taken van de ib’er m.b.t. passend onderwijs