Gedeelde zorg is betere zorg. De ib’er als spin in het zorgnetwerk deel 2 (BBD juni 2009)

Vanaf 1 mei 2009 publiceert de LBib een serie artikelen onder de noemer: gedeelde zorg is betere zorg; de IB’er als spin-in-het-zorgnetwerk. In de artikelen komen thema’s aan bod als ‘De meerwaarde van samenwerken tussen school en hulpverlening?’ ‘De 1- zorgroute en samenwerking?’ ‘De rol van de IB’er in de samenwerking met externe zorgpartners’ ‘Hoe regel ik toestemming van ouders?’