Gedeelde zorg is betere zorg, deel 3: De 1-onderwijs- en zorgroute in de praktijk (BBD sept 2009)

Vanaf 1 mei 2009 heeft de LBib een serie artikelen gepubliceerd onder de noemer: gedeelde zorg is betere zorg; de Ib’er als spin-in-het-zorgnetwerk. De artikelen gaan in op actuele thema’s en sluiten nauw aan bij de inhoud van de Wegwijzer voor de interne begeleider, als spil in de samenwerking met externe zorgpartners. Dit artikel betreft de 1 zorgroute in de praktijk.