Gedrag is een vak apart (BBM jan 2017)

Het aanleren en versterken van gedragsvaardigheden lukt niet met �???�??�?�©�???�??�?�©n les in de week. Gedrag is een vak dat een vaste plek binnen het dagelijks curriculum verdient. Het systematisch aanleren van gedragsverwachtingen zorgt ervoor dat leerlingen precies weten en begrijpen wat er van hen verwacht wordt en vergroot de kans dat zij zich ernaar zullen gedragen.

Tekst: Monique Baard en Inge Reijnders