Geluidsversterking vergroot effectiviteit klassikale instructie (BBM okt 2013)

Concentratie en aandacht zijn belangrijke voorwaarden voor goede leerprestaties. Een tekort hieraan komt vaak voor bij leerlingen in het basisonderwijs, waarbij AD(H)D misschien wel de meest bekende vorm van aandachttekort is. Er is een duidelijk verband tussen AD(H)D en auditieve verwerkingsproblemen. Dit artikel beschrijft de effecten van geluidsversterking op de klassikale instructie bij leerlingen met aandachtsproblemen.