Gepersonaliseerd leren; Voicing en de ‘leer’kracht van de leerling (BBM sept 2016)

Voicing betekent letterlijk ‘uiten en verwoorden’. In het onderwijs staat het voor: de leerling een stem geven bij het leren, om zo van binnenuit zijn ‘leerkracht’ vrij te maken. Voicing wordt ingebed in het thema gepersonaliseerd leren, vanuit een Whole Child-benadering. In dit artikel krijgen leerkrachten en begeleiders ideeën aangereikt om gepersonaliseerd leren gestalte te geven, waarbij de stem van de leerling ertoe doet.
Tekst: Marianne den Otter