Gericht oefenen: een succesvolle leerinterventie (BBM nov 2015)

In welke mate leidt ‘gericht oefenen’ tot een verbetering van het pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht? Om antwoord te kunnen geven op deze vraag is een ontwerpgericht interventie onderzoek uitgevoerd volgens de OPERA methode. De uitkomsten zijn verbluffend.

Tekst: Peter Snijders