Goed lees- en dyslexiebeleid is teamaangelegenheid (BBM april 2013)

De protocollen Leesproblemen en Dyslexie die in 2011 zijn herzien, beschrijven hoe goed lees- en spellingonderwijs en begeleiding van leerlingen met lees-/spellingproblemen vorm kan krijgen. In de protocollen staat de leerkracht centraal.
De verantwoordelijkheid voor goed lees- en spellingonderwijs ligt echter bij het gehele team waarbinnen iedereen een eigen taak vervult. In onderstaand artikel wordt dieper ingegaan op de specifieke taken van de intern begeleider.