Good Practice Het Puttens Expertise Team (Beter Begeleiden mei 2023)

Het Puttens Expertise Team is een initiatief van vijf schoolbesturen in Putten. Dit team werkt op aanvraag van scholen om een leerling passend onderwijs te bieden én om de expertise van scholen te laten groeien.

Tekst: Ingrid Nuijt