Good Practice: Mindset (BBD dec 2016)

In de BBD van oktober deed Josje Jaasma verslag van een conferentie over hoogbegaafdheid. Hierin kwam de lezing aan bod van Marcia Goddard waarin zij inging op het begrip groeimindset. Basisschoolleerkracht Romana Buning-van Marle beschrijft de verkenning van de ‘mindset’ van haar en een groep meer- en hoogbegaafde kinderen.

Tekst: Romana Buning-van Marle