Grenzen aan gedrag informatiefolder (BBD juni 2016)

De stichting School & Veiligheid heeft een nieuwe folder uitgegeven met richtlijnen om ongewenst (seksueel) gedrag tussen personeelsleden en leerlingen in de school te voorkomen. ‘Grenzen aan gedrag is de titel.