Groepsdynamica op het po en het vo (BBD juni 2017)

De eerste weken van het schooljaar zijn een essentiële periode als het gaat om groepsontwikkeling. Hoe gaat dat eraan toe op het po en het vo? Janny Buma interviewde twee vertegenwoordigers van scholen in Gouda; een ib’er van een Jenaplanschool en een leerjaarcoördinator uit het vo.

Tekst: Janny Buma