Handboek Basisondersteuning (Beter Begeleiden, mei 2024)

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Friesland ontwikkelde een eigen norm voor de basisondersteuning.

Tekst: Ludo Abbink, Annewieke Bouma, Froukje Mulder, Rachel Sebens

 

Literatuur

 • Batstra, L., Van Roy, A. C. M., & Thoutenhoofd, E. D. (2021). Teachers with special needs. De-Psychiatrization of children in schools. Frontiers in Sociology, https://doi.org/10.3389/fsoc.2021.781057
 • Inspectie van het Onderwijs (2021). Onderzoekskader primair onderwijs. https://www.onderwijsinspectie.nl/actueel/nieuws/2023/07/07/bijgestelde-onderzoekskaders-van-kracht-per-1-augustus-2023
 • Kamerstukken II, 31497, nr. 371. (2020, 04 november) https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/11/04/kamerbrief-evaluatie-en-verbeteraanpak-passend-onderwijs
 • Ledoux, G., & Waslander, S., m.m.v. Eimers, T. (2020). Eindrapport Evaluatie Passend Onderwijs. Kohnstamm Instituut. https://evaluatiepassendonderwijs.nl/publicaties/eindrapport-evaluatie-passend-onderwijs
 • Ledoux, G., Weijers, D., Weijers, S., Exalto, R., & Smeets, E. (2019). Basisondersteuning in passend onderwijs deel 2. Verschillen tussen scholen en samenwerkingsverbanden in de praktijk. Kohnstamm Instituut. https://evaluatiepassendonderwijs.nl/publicaties/basisondersteuning-in-passend-onderwijs-deel-2
 • Nederlands Jeugdinstituut (2022). Wat is hoorrecht in het onderwijs? https://www.nji.nl/verbinding-onderwijs-en-jeugdhulp/wat-is-hoorrecht
 • Onderwijsraad (2020). Steeds inclusiever. https://www.onderwijsraad.nl/publicaties/adviezen/2020/06/23/steeds-inclusiever
 • Pameijer, N. (2017). Handelingsgericht werken, samenwerken aan schoolsucces. Acco.
 • Poolman, B. G., Abbink, L., Kuiper, R. J., & Sloot, J. (2022). Projectplan naar inclusiever onderwijs in Friesland. Samenwerkingsverband PO Friesland. https://www.swvfriesland.nl/wp-content/uploads/2022/12/Projectplan-inclusiever-onderwijs.pdf
 • Rijksoverheid (2002). Verdrag inzake de rechten van het kind. https://wetten.overheid.nl/BWBV0002508/2002-11-18#Verdrag_2
 • Samenwerkingsverband PO Friesland (2022). Handboek basisondersteuning SWV Friesland. https://www.swvfriesland.nl/wp-content/uploads/2022/12/Handboek-Basisondersteuning SWV-Friesland.pdf
 • Waslander, S., Hooge, E. H., & Drewes, T. (2016). Steering dynamics in the Dutch education system. European Journal of Education, 51(4), 478–494. https://doi.org/10.1111/ejed.12188
 • Wienen, B. (2023). Van individueel naar inclusief onderwijs: pleidooi voor minder labelen en meer aandacht voor de kracht van het onderwijs. Instondo.