Handelingsgericht werken in relatie tot gedrag (BBD feb 2012)

Artikel van Dorien Boeljon over hoe onderwijs voor kinderen met gedragsproblemen verbeterd kan worden.