Handreiking dylexiezorg onder de jeugdwet

De zorg voor kinderen met ernstig enkelvoudige dyslexie (EED) – dyslexiezorg – valt per 1 januari 2015 onder de Jeugdwet. Gemeenten krijgen vanaf dan de taak om deze zorg te organiseren en te financieren. Tot die tijd wordt dyslexiezorg nog vergoed op basis van de Zorgverzekeringswet. Om EED goed te behandelen, is goede samenhang tussen de ondersteuning op school en de zorg door jGGZ van belang.