Handreiking Onderwijs, zorg en Leerplichtwet

Het komt voor dat jongeren (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk niet naar school kunnen. Deze jongeren hebben behoefte aan maatwerkoplossingen. Welke mogelijkheden zijn er binnen de bestaande wet- en regelgeving om onderwijs en zorg te combineren?

In de Handreiking Onderwijs Zorg en de Leerplichtwet staat wie er verantwoordelijk is en welk wettelijk kader van toepassing is. Daarnaast is in de handreiking een handig schema opgenomen voor het toepassen van de afwijking van het minimaal aantal uren onderwijstijd.

Alle kinderen moeten naar school kunnen gaan, ook als zij extra zorg nodig hebben. Initiatieven die een combinatie van onderwijs en zorg bieden, konden zich vanaf 31 maart 2021 tot en met 16 april 2021 aanmelden voor de Proeftuinen onderwijszorginitiatieven. De Rijksoverheid wil zorg en onderwijs voor kinderen met een (grote) ondersteuningsbehoefte beter regelen. Onder andere door de financiering anders te organiseren. Met de proeftuinen wil de overheid samen met onderwijszorginitiatieven uitzoeken hoe het komt dat kinderen die intensieve ondersteuning nodig hebben, niet altijd een maatwerkoplossing krijgen voor de combinatie van zorg en onderwijs. De nieuwe handreiking ‘Onderwijs, zorg en de Leerplichtwet’ kan hierbij ondersteunen.