Heeft de school de bijna-vierjarige in beeld? (Beter Begeleiden, december 2022)

Voordat een kind start in groep 1 is het van belang in beeld te krijgen of de school voor deze leerling de juiste plek is.

Tekst: Lidy Peters.