Helpen we een MKD in Bulgarije een handje? (BBD april 2010)

Vanuit de Van Leersumschool te Zeist participeert Loek Mak-Peters in een project Here I am , samen met onderwijspartners uit Finland, België, Nederland en Roemenië. Doel van dit, door de Europese Unie gesubsidieerde, project is het internationaal uitwisselen en verdiepen van kennis over onderwijs geven aan kinderen met autisme.