Het begint met de relatie (Beter Begeleiden, januari 2024)

Vergeet de leraar-leerlingrelatie niet! Hoe je met leraren praat over hun relatieproblemen met kinderen.

Tekst: Jantine Spilt

Literatuur

 • Bosman, R. (2018). Goede leraar-kind relaties: Belangrijk voor kind én leraar. De Wereld van het Jonge Kind, 45(8), 17-19.
 • Koenen, A-K., Spilt, J. L, & Kelchtermans, G. (2022). Understanding teachers’ experiences of classroom relationships. Teaching And Teacher Education, 109, 1-10. doi: 10.1016/j.tate.2021.103573
 • Pianta, R. C. (1999). Enhancing relationships between children and teachers. American Psychological Association.
 • Spilt, J. L. (2017). De leerling: daar doen we het voor! Leraren ondersteunen in hun relaties met gedragsmoeilijke leerlingen. School- en Klaspraktijk, 57(230), 20-25.
 • Spilt, J. L. (2018). Het Leraar Relatie Interview: Dagelijkse negatieve interacties met een gedragsmoeilijke leerling kunnen een chronische bron van stress worden. Zorgbreed: Tijdschrift voor Integrale Leerlingzorg, 15 (3), 20-23.
 • Spilt, J. L., & Koomen, H. M. Y. (2014). Een cruciaal verschil: Gedragsproblemen van kinderen of relatieproblemen met kinderen. Mensenkinderen, 29(141), 4-8.
 • Spilt, J. L., & Koomen, H. M. Y. (2015). Het Leraar Relatie Interview als hulpmiddel voor handelingsgerichte diagnostiek. TOKK: Tijdschrift voor Orthopedagogiek, Kinderpsychiatrie en Klinische Kinderpsychologie, 40(1), 17-27.
 • Spilt, J. L., Koomen, H. M. Y., & Thijs, J. (2014). Probleemgedrag en leraarstress: Het belang van een relationele benadering. Pedagogische Studiën, 91(6).
 • Spilt, J. L., Koomen, H.M.Y., Verschueren, K., & Buyse, E. (2016). Interacties tussen leerkrachten en individuele leerlingen. In: K. Verschueren, H. Koomen (Red.), Handboek Diagnostiek in de leerlingenbegeleiding: Kind en context (pp. 301-319). Garant.
 • Spilt, J. L., Verschueren, K., Van Minderhout, M. B. W., & Koomen, H. M. Y. (2022). Practitioner Review: Dyadic teacher-child relationships: comparing theories, empirical evidence and implications for practice. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 63 (7), 724-733. doi: 10.1111/jcpp.13573
 • Vansteenkiste, M., Lens, W., Donche, V., & Aelterman, N. (2016). Motivatie in de klas. In: K. Verschueren, H. Koomen (Red.), Handboek Diagnostiek in de leerlingenbegeleiding: Kind en context (pp. 175-194). Garant.
 • Vernooy, K., Van Minderhout, M., & Koomen, H. M. Y. (2016). Didactisch en pedagogisch handelen van leerkrachten. In: K. Verschueren, H. Koomen (Red.), Handboek Diagnostiek in de leerlingenbegeleiding: Kind en context (pp. 273-299). Garant.

Websites

Blogs over leraar-leerlingrelaties