Het Doelab; Praktische lesstofbenadering (BBM jan 20)

Sommige leerlingen hebben moeite met leren uit een boek. Zij gaan ploeterend door de lesstof heen, met een negatief zelfbeeld tot gevolg. Het Doelab in Amsterdam richt zich op deze leerlingen: rekenen door boodschappen te doen, begrijpend lezen door een recept te volgen en spelling door een sollicitatiebrief te schrijven.

Tekst: Petra van Bemmel