Het Handelingsplan in cluster 4 (BBD mei 2008)

Welke eisen worden er gesteld aan een handelingsplan in cluster 4?