Het samenspel tussen ib’er en schoolleider (Beter Begeleiden mei 2023)

De nieuwe beroepsstandaard voor de intern begeleider als kwaliteitscoördinator bakent de taken van de ib’er scherper af. De ib’er verlegt de aandacht steeds meer van zorg naar kwaliteit. Linda van Druijten vertelt wat dit betekent voor de samenwerking tussen ib’er en schoolleider. Wie is waarvoor verantwoordelijk?

Tekst: Mirjam de Vos