Het spanningsveld tussen het wat en het wie in het onderwijs (BBM nov 2015

In april 2015 promoveerde Bill Banning, theoloog en docent levensbeschouwing in het vo en po, op zijn proefschrift ‘Leraren, wat boeit jullie?’. Hij onderzocht wat de term ‘roeping’ voor leraren betekent, het professionele zelfverstaan en de onderlinge relatie. Zijn conclusie, het zou in het onderwijs vooral over het wie moeten gaan. Lidy Peters sprak met hem.