Het SWV en passend onderwijs

Vorig schooljaar vroeg Beter Begeleiden een aantal directeuren van samenwerkingsverbanden (SWV’s) hoe hun organisatie passend onderwijs ging vormgeven. Inmiddels is passend onderwijs een feit, en zijn we benieuwd naar hun ervaringen.

Elke maand laat BBD een andere directeur aan het woord. In december is het de beurt aan Brigitta Gadella van SWV De Eem.