Het SWV en passend onderwijs (BBD feb 2016)

Vorig schooljaar vroeg Beter Begeleiden een aantal directeuren van samenwerkingsverbanden (SWV’s) hoe hun organisatie passend onderwijs ging vormgeven. Inmiddels is passend onderwijs een feit, en zijn we benieuwd naar hun ervaringen. In februari is het laatste woord aan Johan Vroegindeweij, directeur van SWV Unita in de regio Gooi en Vechtstreek