Het werk van de onderwijsconsulent

Onderwijsconsulenten staan voor het recht van iedere leerling op thuisnabij onderwijs én onderwijs dat op haar of zijn behoeften is afgestemd. Meestal gaat dat goed en zorgen scholen en ouders er samen voor dat een leerling het onderwijs krijgt dat nodig is. Te vaak nog zijn er problemen en zit een leerling niet op een goede plek of is er geen goede plek beschikbaar. Onderwijsconsulenten begeleiden dan (onafhankelijk) ouders en scholen bij het vinden van het meest geschikte onderwijs, altijd vanuit het recht van een leerling op goed onderwijs.

Tekst: Ingrid Bor-Looijen en Marike Hoogendoorn