HGW nu ook in het voortgezet onderwijs (BBM april 2013)

Op veel basisscholen is een start gemaakt met handelingsgericht werken (HGW). Het komt van pas bij het realiseren van Passend Onderwijs en draagt bij aan een professioneel en positief werkklimaat. Ondanks de verschillen met het basisonderwijs, is HGW ook in het voortgezet onderwijs (VO) goed bruikbaar. Hieronder lees je op welke manier begeleiders hieraan kunnen bijdragen.