Hoe gaan we om met het ontwikkelingsperspectief (BBM jan 2015)

In het kader van passend onderwijs is het opstellen van een ontwikkelingsperspectief (OPP) in het basisonderwijs verplicht voor alle leerlingen die extra ondersteuning ontvangen. Binnen het samenwerkingsverband is overeenstemming belangrijk hoe het OPP een werkbaar document kan zijn voor leraren, zodat het ook daadwerkelijk richting kan geven aan het optimaliseren van ontwikkelingskansen van leerlingen. De inspectie zal vanaf dit schooljaar de uitwerkingen van ontwikkelingsperspectieven voor leerlingen toetsen aan de wettelijke vereisten.

Tekst: Gea Spaans