Hoofdbevindingen uit landelijk NCOJ-onderzoek ib’ers over passend onderwijs (BBM mei 2017)

In 2014 werd passend onderwijs ingevoerd. Dit heeft veranderingen met zich meegebracht, niet alleen voor scholen en samenwerkingsverbanden, maar ook voor de intern begeleider. Een en ander was aanleiding voor de LBBO om in schooljaar 2015/2016 in samenwerking met het Nederlands Centrum Onderwijs & Jeugdzorg (NCOJ) onderzoek uit te voeren naar hun ervaringen met de invoering van passend onderwijs, met het samenwerkingsverband en de samenwerking met speciaal basisonderwijs en instellingen voor jeugdhulp.

Tekst: Paolo van Steenhoven en Dolf van Veen