(Hoog)begaafd in Nederland (BBD dec 2008)

Artikel over de problemen die kunnen ontstaan n.a.v. hoogbegaafdheid en hoe een vroegtijdige signalering dit kan voorkomen.