Hoogbegaafdheid en het werkgeheugen (BBM nov 2017)

‘Kun je de volgende cijfers achterstevoren nazeggen: 5-2-7-8?’ Wat is hoogbegaafdheid en hoe kan dit worden gediagnosticeerd? Hoe kan de eerder gegeven opdracht bijdragen aan het werkgeheugen van hoogbegaafde leerlingen? Wat is van belang binnen het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen?

Tekst: Christel de Vos