Huiswerk, thuiswerk? (BBD dec 2013)

Over het nut van huiswerk en pleidooi voor huiswerkinstituten, een artikel van Annemiek Vreeswijk.