Ib’er in de voorschool (BBM april 2014)

Een artikel over interne begeleiding in de voor en vroegschoolse educatie en de belangrijkste bevindingen van het diepte onderzoek dat Sardes hierover op verzoek van het Ministerie van OCW heeft gedaan.