Ib’ers en Teach like a champion (BBD dec 2015)

Waar willen we het volgend jaar over hebben? Toen deze vraag in het ib-netwerk van Stichting Primair Onderwijs Hilversum (STIP) gesteld werd, bleek er onder meer behoefte te zijn aan handvatten om ‘Teach like a champion’ in de school te kunnen inzetten. In schooljaar 2014-2015 kreeg het netwerk daarom een meerdaagse training aangeboden. Lidy Peters, als ib’er werkzaam op twee STIP-scholen, beschrijft de eerste praktijkervaringen.

Tekst: Lidy Peters