Ib’ers over hun werk binnen passend onderwijs (BBD juni 2017)

In Beter Begeleiden Magazine van mei stond het artikel Intern begeleiders over passend onderwijs met de uitkomsten van het landelijke NCOJ-onderzoek over de ervaringen van ib’ers met het passend onderwijs. Hieronder lees je het vervolg met nog meer interessante bevindingen uit het onderzoek.

Tekst: Paolo van der Steenhoven en Dolf van Veen